Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Просвета-1934 г.“ - с. Скобелево

Адрес: с. Скобелево, община Ловеч
Председател: Ангел Петров
Секретар: Марияна Къневска
Телефон за контакти: 0882493551, 069248230
E-mail: chitalishteskobelevo@abv.bg
 

Дейности: Към читалището е сформирана женска певческа група, театрален колектив и  група за лечебна физкултура. Организира празници и екскурзии за хората от селото. Настоятелството е с активна дейност.

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси: 

2009 г. - спечелена допълваща субсидия от МК за обновяване на сценични костюми.

2014 г - спечелен конкурс на Община Ловеч за организиране на чествания, на годишнини, събори, спектакли и концерти.