Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Духов оркестър

Духов оркестърДиригент - Тотко Рогашки
тел.
e-mail:

Духовият оркестър при Община Ловеч е създаден като професионален музикален състав през 1967 година по инициатива и под ръководството на Кирил Киров - Маестрото.

Дълъг и труден е творческият път до неговото утвърждаване като един от водещите оркестри в страната.Това си място в българския музикален живот ловешките оркестранти защитават с успех на национални прегледи на професионалните духови оркестри в градовете Видин, Ботевград, Кърджали, Севлиево, Ловеч, Габрово и др.

Носител е на Първо място през 1997година на Празниците на Духовите оркестри с конкурсен характер Ловеч.

Носител е на Първо място и Голямата награда на Община Сливен на Националния конкурс на Духовите оркестри проведен през 2005година

През 2006 година спечели проект към Министерството на културата “Музиката, без която не можем” и съвместно с Община Ловеч издаде рекламен аудио диск.

През 2007 година по случай 40 годишния юбилей оркестърът беше награден с високото отличие “Златна лира” на Съюза на българските музикалните и танцови дейци.

Духовият оркестър при Община Ловеч е участвал в международни турнета и фестивали в Германия, Русия, Унгария и Франция.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч