Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

АЛМАНАХ ЗА ЛИТЕРАТУРА „ЕХО ОТ МЕЛТА“

ÐÐÐÐÐÐÐ¥ ÐÐ ÐÐТÐРÐТУРРâÐХРÐТ ÐÐÐТÐâ

Алманахът за литература „Ехо от Мелта“ се издава ежегодно от Община Ловеч в навечерието на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий и Празник на гр. Ловеч. Той е включен в Календара на културните събития за съответната година, който се приема с Решение на Общински съвет – Ловеч.

Издаването на Алманаха за литература има за цел да обогати културния живот на гр. Ловеч, давайки на поетите още една тема за творчество и размисъл. Алманахът е възможност и за ценителите на поезията да се докоснат до прекрасни творби. Той е отворен за участие на автори от страната и чужбина без възрастови ограничения.

За участие в изданието авторите изпращат до 3 (три) стихотворения в 1 (един) екземпляр и форма „Заявка“, в която се посочват трите имена на автора, възраст, точен адрес, телефон за връзка и име на произведението. За неозаглавените творби за заглавие се определя първият стих. Стихотворенията се изпращат на български език.

Стихотворенията не трябва да са публикувани в други литературни сборници до момента на кандидатстване за участие в Алманаха.

Първото издание на Алманах за литература - 2014 г. „Ехо от Мелта“ е съставено от поетични творби, посветени на гр. Ловеч. В него са включени 29 поетични творби на 22 автори от градовете Ловеч, София, Велико Търново, Пловдив, Варна, Плевен, Перник, Севлиево, Горна Оряховица и Козлодуй.

Малкият поетичен сборник е новаторски с това, че надхвърля границите на общината и може да заеме своето място в съвременната поезия на национално ниво. Той е вълнуващо послание за повече красота и хармония, за повече надежда и любов.

С представянето поетичния сборник на 10 май 2014 г. издателят – Община Ловеч изразява желанието и готовността този Алманах да постави началото на нова традиция и всяка година изданието да има различна тематика. Така ще се обогати поетичната палитра на Ловеч.

 

Второто издание на Алманах за литература – 2015 г. „Ехо от Мелта“ е посветено на Левски, вписал своето революционно битие в историята на града. Апостола е избрал Ловеч за революционна столица за реализиране на големите си идеи за свобода и социална държава.

Поетическият сборник, събрал 19 стихотворения на 10 творци, между които трима от Ловеч, представя тревожната равносметка за днешния ден в съпоставка с митичната фигура на Левски. Но съвременните автори търсят нова гледна точка, личното усещане за тази светла личност в българската история. Опитват се да намерят отговор на вечните въпроси за родината, за пътя на България, за съдбата на българския народ.

Сборникът е представен на 18 юли 2015 г. в Музей „Васил Левски“. Той е щрих към огромното литературно наследство, посветено на Левски и дава своя принос към очертаване на културния облик на Ловеч.

Третото издание на Алманах за литература 2016 г. „Ехо от Мелта“ е посветено на делото на Св. св. Кирил и Методий и 115-ата годишнина от създаването на музиката на химна „Върви, народе възродени” от Панайот Пипков.

„Ехо от Мелта“ 2016 е творчески проект, който условно може да бъде наречен „Слово за словото“. В Алманаха са включени 32 поетични творби на 3-ма автори от Ловеч и 17 от градовете София, Велико Търново, Варна, Пловдив, Червен бряг, Провадия, Свищов, Пазарджик, Севлиево и Перник. Чрез поетическото слово те се докосват до светли личности от историческото ни битие, задават тревожни въпроси, спорят със съвременниците, търсят безкрайните измерения на словото, различните превъплъщения на думите, оглеждат света през призмата на една вечна духовност.

Алманахът е представен на 9 май 2016 г. в Камерната зала на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж