Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Комплексно административно обслужване

14.КАО_АО 20 Издаване на комплект документи по искане на граждани и заверка на данните на свидетелите, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Нормативно основание: чл. 42, ал.1 т.18 , чл.43, ал.7 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

7015 – ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ТРЕТО ЛИЦЕ

Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“.

7017 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО ПЕТ ДЪРВЕТА И ДО ЕДИН ДЕКАР ЛОЗИ

Услугата се извършва в Община Ловеч, от отдел „Общинска горска структура“, съвместно с отдел „Общинска собственост“. 

7018 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 /ПЕТ/ БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД ЕДИН ДЕКАР

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска горска структура“.