Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Комплексно административно обслужване

14.КАО_АО 20 Издаване на комплект документи по искане на граждани и заверка на данните на свидетелите, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Нормативно основание: чл. 42, ал.1 т.18 , чл.43, ал.7 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

КАО _Г01. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО ПЕТ ДЪРВЕТА И ДО ЕДИН ДЕКАР ЛОЗИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 32, АЛ. 2 ОТ ЗОСИ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска горска структура“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин разрешава отсичане и изкореняване до пет дървета и до…

КАО _Г02. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА НАД 5 /ПЕТ/ БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД ЕДИН ДЕКАР В СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 32, АЛ. 3 ОТ ЗОСИ

Услугата се извършва в Община Ловеч, отдел „Общинска горска структура“. Целта на процедурата е създаване на удостоверителен документ, който по официален начин разрешава отсичане и изкореняване на над 5 /пет/ броя дървета…