Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Месечен културен афиш

 

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ

ОКТОМВРИ 2022

 

 

 

03.10.  Вечер посветена на „Деняна музиката и поезията“ с участието на Наталия Осенска и ловешки поети от Литературно общество "Свободно слово" към КДК Ловеч. 

- КДК от 17:30 ч.

 

06.10. „Цар Дроздобрад“ – музикален театър

- салон на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 17:30 ч.

 

10.10. Регионален исторически музей-Ловеч и Държавен архив-Ловеч експонират изложба "145 години местно управление в Ловеч (1877-2022)"

- до Община Ловеч

 

10.10. Откриване на изложба „145 години местно управление в Ловеч (1877-2022)", представена от Регионален исторически музей-Ловеч и Държавен архив-Ловеч

- ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ от 17:30 ч.

 

11.10. Театрална постановка „Слуга на двама господари”

- основна сцена на Драматичен театър от 19:00 ч.

 

13.10. „Пепеляшка“ – куклен театър

- салон на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 17:30 ч.

 

15.10. Театрална постановка „Игра на приказки”

- камерна сцена на Драматичен театър от 11:00 ч.

 

19.10. Церемония „Лекар на годината 2022“

- камерна зала на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 17:00 ч.

 

20.10. „Каролинка и Змейко“ – музикален театър

- салон на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 17:30 ч.

 

25.10. Концерт на Симфониета - Видин, Квартет "Геомарчало" и Общински хор "Гена Димитрова" - Плевен

- салон на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 18:00 ч.

 

27.10. Откриване на изложба с произведения на бивши възпитаници по повод 80 години от основаването на СУ "Тодор Кирков"

- ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ от 17:30 ч.

 

27.10. „Безценното камъче“ – куклен театър

- салон на Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“ от 17:30 ч.

 

29.10. Театрална постановка „Хензел и Гретел”

- камерна сцена на Драматичен театър от 11:00 ч.

 

31.10. Театрална постановка „Дон Кихот”

- основна сцена на Драматичен театър от 19:00 ч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия