Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Еньовден събра две читалища в Ловешко билки да берат

ÐнÑовден ÑÑбÑа две ÑиÑалиÑа в ÐовеÑко билки да беÑаÑ

Самодейците от НЧ "Пробуда"с. Дренов, община Ловеч, отбелязаха традиционно Еньовден. На 24 юни тръгнаха рано, рано - по роса и по изгрев слънце, да берат росни билки, лековити. Това разказа читалищният секретар Венета Христова.

По пътя те срещнали самодейците от НЧ  "Паисий" в село Александрово - и те тръгнали за билки в същата посока.

„Ето на, от тази среща нова  традицията заедно сътворихме. Китки и венчета от еньовче извихме. А за здраве под венеца всички ние се провряхме. Песни пяхме и хоро тропнахме - чуден празник заедно сътворихме“, така описва случката Венета Христова.

 

Община Ловеч, пресцентър

25.06.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч