Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Как да намалим разходите за електроенергия чрез фотоволтаични инсталации

Ðак да намалим ÑазÑодиÑе за елекÑÑоенеÑÐ³Ð¸Ñ ÑÑез  ÑоÑоволÑаиÑни инÑÑалаÑии

Как да намалим разходите за електроенергия чрез сградни фотоволтаични инсталации – на този въпрос бе посветена презентацията на Валентин Маринов, управител на фирма „Венви“, която се състоя в четвъртък в залата на Общинския съвет в Ловеч. Представянето обхвана целия процес от проектирането до предаването, като включва и счетоводните услуги. Фирмата предлага оптимално и индивидуално решение за всеки клиент, като фирмата се е специализирала за покривни конструкции. Финансовата възвръщаемост на ВЕИ инсталациите е около 10 -12 години, в зависимост дали си вложил собствени средства или работиш с банков кредит. Освен че клиентът получава възможност за независимо електрозахранване,  той може да продаваш част от излишната електроенергия.

Повече подробности могат да се видят на сайта www.boveko.eu.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч