Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 11.08.2022 Г. ДО 18.08.2022 Г.