Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Община Ловеч с временно разписание на междуселищните автобусни линии на 8 май

Община Ловеч с временно разписание на междуселищните автобусни линии на 8 май

Община Ловеч е издала нареждане за временно разписание на междуселищните автобусни линии на 8 май 2020 г., петък. Това се прави за улеснение на възрастните жители на селата, които получават пенсии в града с дебитни карти или имат социални плащания през м. май.    Автобусите ще тръгват по разписание от селата към Ловеч и после се връщат обратно към селата. Това вече стана два пъти през април - на 08.04.2020г. и на 22.04.2020 г., като превозът бе ползван от много граждани.

Ето е самото нареждане, подписано от кмета Корнелия Маринова.

На 08.05.2020г., временно да се промени обслужването на междуселищните автобусни линии до следните населени места в Община Ловеч :

  1. Абланица-Българене-Казачево - тръгва от автогара Ловеч в 08:30 ч. сутрин и в 14:00 ч. следобед;
  2. Малиново-Горно Павликене-Сливек-Прелом-Стефаново- тръгва от автогара Ловеч в 06:45 ч. сутрин и в 13:00 ч. следобед;
  3. Слатина-Славяни- тръгва от автогара Ловеч в 08:00 ч. сутрин и в 12:00 ч. на обед;
  4. Гостиня-Пресяка-Смочан- тръгва от автогара Ловеч в 06:30 ч. сутрин и в 12:30 ч. на обед;
  5. Хлевене- тръгва от автогара Ловеч в 07:00 ч. сутрин и в 13:30 ч. следобед;
  6. Къкрина-Брестово- тръгва от автогара Ловеч в 07:30 ч. сутрин и в 12:30 ч. на обед;
  7. Скобелево-Продимчец- тръгва от автогара Ловеч в 13:30 ч. следобед и в 17:30 ч. вечер;
  8. Радювене- тръгва от автогара Ловеч в 08:00 ч. сутрин и в 14:00 ч. следобед;
  9. Умаревци-Йоглав-Дойренци- тръгва от автогара Ловеч в 09:00 ч. сутрин и в 14:00 ч. следобед;

    10. Горан-Владиня-Дренов- тръгва от автогара Ловеч в 09:00 ч. сутрин и в 14:00 ч.следобед;

Всички автобуси да бъдат дезинфекцирани и пътниците да бъдат с лични предпазни средства.

Нареждането е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в съответствие със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi