Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч започва да пръска против кърлежи и бълхи

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð·Ð°Ð¿Ð¾Ñва да пÑÑÑка пÑоÑив кÑÑлежи и бÑлÑи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че на 10.04.2020г. ще се проведе декаризационна обработка (против кърлежи и бълхи) на територията на гр. Ловеч и в населени места на община Ловеч. Ще се извърши третиране на обекти за обществено предназначение с:

 • АЙКЪН 10 КС, доза 20мл./1дка. с карантинен период – 24 часа;

                    Мероприятията по третиране ще се проведат на следните площи:

Детски площадки, подлежащи на дезакаризация                                        

 1. Детска площадка – кв. „Дикисана“
 2. Градинка  - до църквата
 3. Детска площадка – бл. „Монтажи”
 4. Зелени площи и детски площадка  до ОББ
 5. Детска площадка – бл.204 – бл. 208 /ж.к. „Здравец”/
 6. Детска площадка – бл.205 – бл. 206 /ж.к. „Здравец”/
 7. Детска площадка – бл.211 /ж.к. „Здравец”/
 8. Детска площадка – бл.207/ж.к. „Здравец”/
 9. Зелени площи в ж.к. "Червен Бряг"
 10. Зелени площи "Стара баня „Дели Хамам“
 11. Градинка ул. „Граф Игнатиев”
 12. Детска площадка – алея „ Баш бунар”
 13. Детска площадка и зелени площи кафе „Аполо”
 14. Алея Европа – бл.312 и бл.313
 15. Детска площадка – бл.315 /ж.к. „Младост”/
 16. Детска площадка – бл.307 – бл.310 /ж.к. „Младост”/
 17. Детска площадка – бл.305 /ж.к. „Младост”/
 18. Междублокови терени за спортни игри - бл.318 и бл.321
 19. Междублокови терени за спортни игри - бл.316 и бл.317
 20. Междублокови терени за спортни игри - бл.301 и бл.306
 21. Градинка ул. „Ц. Шишков”
 22. Зоопарк – Ловеч /Парк „Стратеш”/

Централна градска част, подлежаща на дезакаризация                              

 1. Пред Областен съвет
 2. Около МОЛ- Ловеч
 3. Около дом „Преслав”
 4. Алеи покрай реката – 2 бр.
 5. Пред Община Ловеч
 6. Пред НТС
 7. Пред ОДП и детска площадка
 8. Около театъра

Тревни площи в кметствата кметските наместничества на територията на Община Ловеч, подлежащи на дезакаризация:                                                 

 1. с. Александрово
 2. с. Брестово
 3. с. Баховица
 4. с. Владиня
 5. с. Горан
 6. с. Горно Павликени
 7. с. Дойренци
 8. с. Дренов
 9. с. Деветаки
 10. с. Йоглав
 11. с. Къкрина
 12. с. Лисец
 13. с. Славяни
 14. с. Слатина
 15. с. Умаревци
 16. с. Чавдарци

 

Останалите села са периода след 13.04, като графикът ще се публикува допълнително.

 

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908.

 

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111