Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обучение на доброволци на Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Обучение на доброволци на Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Екип на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества, като действащо звено на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч проведе двудневно практическо обучение по „Комуникационни и презантационни умения“. Взеха участие десет  доброволци на ПИЦ.

Инициативата е част от Национална програма за превенция /НП/ 8-11 клас „От връстници за връстници“, която се осъществява в училищна среда. Обучител бе Боряна Ангелова от екипа на „Примерно“. Обучението включваше теоретична, практична част, както и ролеви игри свързани с темата. Всеки участник  направи себерефлексия на своя начин на представяне и какво може да подобри при представяне на информация пред другите. Участниците в тренинга дадоха отговор на въпросите: Какво ме спира да задържа вниманието си? Как да задържа вниманието на другите? Какво е мотивация? Как да открия мотивацията в другия?  

Доброволците решаваха практически задачи за стимулиране и откриване на мотивация за работа в група. Усвоиха различни техники за презентиране и за спокойствие при представяне  и умението да са част от група и да наблюдават процеса. На всички доброволци се раздадоха сертификати за участие в тренинга.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi