Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Потече старата селска чешма в Сливек

ÐоÑеÑе ÑÑаÑаÑа ÑелÑка ÑеÑма в Сливек

Пресъхналата стара чешма в Сливек потече с пълен дебит и радва всички жители, съобщи кметският наместник Велислав Бочевски. Преди 15 години още повреда в дренажната тръба я прави негодна за ползване. През изминалата седмица аварията бе отстранена.

Междувременно в селото се заеха с почистване на парка за отдих и кметството. През март се включиха 28 души, които започнаха от фасадата на сградата и пространството около нея, като разчистиха складирани дърва и стъкла, и продължиха с премахване на прорасла храстова и дървесна растителност в парка. Кампанията по почистването продължава в парка на 13 април.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч