Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Студенти може да кандидатстват с идея за бизнес или стартъп в национален конкурс

На 15.01.2024 г. стартира Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ съвместно със Софийския университет, с краен срок за кандидатстване до 15.03.2024 г. В него могат да кандидатстват младежи на възраст от 18 до 29 г. с идея за бизнес или създаден стартъп.

Основни участници в конкурса са студентите в българските университети. Финалистите от миналите издания на конкурса са получи множество възможности за развитие, менторство, международни изяви, а някои от тях и финансиране. Този конкурс ще постави основата и за бъдещия финансов инструмент по Програма „Образование“ 2021-2027, чрез който ще се финансират стартъпи на студенти и докторанти с участие на преподаватели.

Според доклада Иновации.бг за 2023 г. и Eurobarometer survey – March 2023, България се очертава като лидер в ЕС от гледна точка на нагласите към предприемачеството и реализацията им сред младите хора (под 30 години). Най-високият дял на ангажирани младежи (между 15 и 30 години) със свой съществуващ бизнес в Европа е в България – 14%, на фона на средно 9% в ЕС. България има и най-високия дял на младежи, които предприемат стъпки за започването на свой бизнес – 23%, при среден дял в ЕС – 14%.

Сайтът на конкурса с апликационната форма е: https://www.startup-competition.fmfib.bg

Повече информация за конкурса може да се намери тук: https://www.fmfib.bg/bg/news/265

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч