Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Удължава се грипната ваканция за учениците в Община Ловеч до 13 март

УдÑлжава Ñе гÑипнаÑа ваканÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑениÑиÑе в  ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð´Ð¾ 13 маÑÑ

Удължава се грипната ваканция за учениците в  Община Ловеч след предписание от РЗИ – Ловеч. Учениците ще трябва да се явят в класните стаи на 16 март, понеделник.

РЗИ Ловеч съобщи още, че заболяемостта от грип и ОРЗ в област Ловеч е нормална. Но като  се вземе предвид усложнената епидемична обстановка относно COVID-19 в областите Плевен и Габрово и обстоятелствата, че в учебни заведения в област Ловеч има ученици от различни области, институцията с превантивна цел препоръчва удължаване на срока за неучебни занятия на територията на област Ловеч до 13 март, включително.

 

Същевременно РЗИ Ловеч предостави на всички общини и на областен управител „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на заболяването COVID-19“, изготвен от експерти на Националния център по заразни и паразитни болести. Инструктивните материали за почистване и дезинфекция ще бъдат предоставени в детски и учебни заведения, социални структури за деца и възрастни, регионалните структури на изпълнителната власт и работодатели.

С цел опазване здравето на подрастващите и превенция разпространението на заразни заболявания, медицинските специалисти в детските градини и училищата ще оказват съдействие и контрол при приготвянето на дезинфекционните разтвори и стриктното спазване на утвърдения хигиенен и дезинфекционен режим, в т.ч. и в местата за хранене и предлагане на храни.

Алгоритъмът е предоставен на Областна дирекция по безопасност на храните и с тяхно съдействие, инструкциите за правилен хигиенен и дезинфекционен режим ще бъдат предоставени на обектите за хранене и развлечения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч