Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Радювене наричаха за женитба в обичая „Дойлада“

РРадÑвене наÑиÑаÑа за жениÑба в обиÑÐ°Ñ âÐойладаâ

Възстановеният през 2008 г. след 50 години прекъсване обичай „Дойлада“ и днес събра млади и стари на площада в село Радювене. Самодейците на местното читалище „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“ изпълниха за 16-и пореден път ритуала, с който наричат за женитба. Обикновено го правят на Васильовден по стар стил, но тази година отложили с една седмица заради студа. 

Днес възрастните жени край чешмата в селото наричаха коя мома за кой момък ще се венчае и той веднага се втурваше да я вземе. Според ритуала предната вечер моми и ергени се събират в дома на най-личната мома, където в менче девойките поставяли свой пръстен, гривна или друг накит. Менчето нощувало на открито и на сутринта млади и стари жени отивали на чешма, бунар, геран, където по изваденото украшение с припяване и наричане гадаели кой ще е момъкът за момата.

За разиграния автентичен обичай, за запазените традиции и предаването им на младите самодейците бяха поздравени от кмета на общината Страцимир Петков. Сред гостите им бяха още народният представител Ирена Анастасова и общинският съветник Ивелина Ангелова. По традиция празникът завърши с хоро, поведено от танцовия състав „Народни ритми“ към Народно читалище „Просвета – 1926 г.“ - кв. „Гозница.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч