Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започна асфалтиране на паркинга в централната градска част на Ловеч

ÐапоÑна аÑÑалÑиÑане на паÑкинга в ÑенÑÑалнаÑа гÑадÑка ÑаÑÑ Ð½Ð° ÐовеÑ

Започна асфалтирането на паркинга между жилищните блокове „Дружба“ и „Мир“ в централната градска част на Ловеч, зад пощата, до дискотека „Илит“.  Днес кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова инспектира дейностите. До края на седмицата паркингът, както и част от вътрешната улица, ще бъдат готови за ползване.

От  понеделник работниците полагат първия пласт асфалт, следва втори пласт и нанасяне на маркировка. Дейностите вървят по план. Асфалтирането става под одобрителните погледи на гражданите.

По време на ремонта са извършени редица дейности. Сред тях са разкъртване на старите бетонови бордюри, на бетонни плочи и асфалтови настилки и тяхното извозване, изкопаване и оформяне на земно легло, полагане на основа от трошен камък, полагане на биндер и на асфалтобетон за износващ пласт, направа на улична  дъждоприемна шахта, канализация и много други.

Дейностите по общинския паркинг започнаха на 4 юли 2023 г. и по план трябва да продължат 60 календарни дни. Строително-монтажните работи се извършват въз основа на възлагателно писмо на кмета на Община Ловеч до „Трейс Груп Холд“ АД. Стойността на ремонта е 143 935,39 лв.

Община Ловеч, пресцентър

28.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч