Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Започва събиране на предложение за Програмата за младежки дейности за 2017 г.

ÐапоÑва ÑÑбиÑане на пÑедложение за ÐÑогÑамаÑа за младежки дейноÑÑи за 2017 г.

Във връзка с разработването на Плана за изпълнението на Програмата за   младежки дейности на Община Ловеч 2014 – 2020 се събират Заявления /Приложение №1/ за подаване на проект  за финансиране на събития и дейности, адресирано до Кмета на Община Ловеч, които се предвиждат във Вашата организация или институция за 2017 год.

Заявление за подаване на проект за финансиране на събития и дейности за 2017 г. следва да бъде внесено до 31 октомври 2016 г. в деловодството на Община Ловеч / в Център за услуги и информация на гражданите/.

Организация или институция без официално внесено Заявление по-късно от определения срок, няма да бъде разглеждано и обсъждано.

 

Приложение:

1. Заявления за подаване на проект /ПРИЛОЖЕНИЕ №1/

2. Формуляр за кандидатстване /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/.

3. Описание на проекта /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/.

4. Подробен бюджет на проекта /ПРИЛОЖЕНИЕ № 4/.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч