Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведено е първото специализирано обучение по въвеждането на CAF в Община Ловеч

В периода 08. - 10.09.2021 г. в Община Ловеч се проведе Първото специализирано обучение на служителите, включени в Групата за самооценка, във връзка с реализацията на дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация). 

Лектор на обучението беше Ася Велкова – сертифициран обучител и консултант към ИПА – София.

Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на основния документ, свързан с прилагането на Модела CAF – Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Ловеч за периода 2019 – 2021 година.