Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявяване на търг за отдаване под наем на павилион на ул. Търговска кв.192

Обявяване на търг за отдаване под наем на павилион на ул. Търговска кв.192