Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

График за провеждане на общи събрания на населението в кметствата и населените места на територията на Община Ловеч за избор на кметски и обществени съвети

  ГРАФИК   за провеждане на общи събрания на населението в кметствата и населените места  на територията на Община Ловеч за избор на кметски и обществени съвети     № по ред Населено място Дата, година Ден  …

Община Ловеч обявява Публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година и Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г.

Общественото представяне и публичното обсъждане на двата проекта ще се проведе на 23 януари 2024 г.