Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“

    СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“,…

Обявление за изработване на ПУП-ПС за трасе на ВиК за обект „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово

Относно: Изработване на подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за трасе на ВиК за обект „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч.

Обявление за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптично кабелно захранване на „Тимбарк България“ ООД, село Казачево

Относно: Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за трасе на оптично кабелно захранване на „Тимбарк България“ ООД, село Казачево.