Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Уведомление за консултиране, чрез предоставяне на писмени предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА