Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Съобщение до заинтересованите предприятия от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Относно: покана от МРРБ по две процедури за избор на предприятия от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на Регионалните…

Обявление за изработен и внесен за одобрение за трасе на ВиК в мрежата на с. Александрово, Община Ловеч

Относно: обект „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч по улици „Рачо Радев“, ул. „Шипка“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. „Димитър Рашков“.

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Абланица, общ. Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1210/31.07.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение…