Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. по плана на Северна индустриална зона, гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-10, у.п.и. IV-10, у.п.и. VI-10, у.п.и. VII-10 и у.п.и. VIII-10 от кв. 9002 по плана на Северна индустриална зона, гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност "Синан тепе", землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1276, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява процедура за финансиране на инициативи от Културния календар за 2023 г.

Община Ловеч обявява втора сесия за кандидатстване с проекти по Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар. Ще се финансират проекти по следните Направления: Направление 2 – „Фестивали; …

СЪОБЩЕНИЕ ДО РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ С. КРАНЕВО, ОБЛ. ДОБРИЧ

ДО: РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ С. КРАНЕВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ   Съобщавам Ви, в качеството Ви на наследници на Марин Христов Маринов, че за имот с идентификатор №43952.558.1064 с площ 600 /шестстотин/ кв.м. в местността „Синан тепе”…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-4939,4940,4941 и III-4909, кв. 117 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-4939,4940,4941 и III-4909, кв. 117 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: поземлен имот (ПИ) 43952.537.263, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.