Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане управлението на социалните услуги: ЦНСТ за деца и младежи с увреждания „Надежда“ и "Любов"

Конкурс за възлагане управлението на социалните услуги: “Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания „Надежда“ и "Любов".