Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Изградени са временни съоръжения за дезинфекциране на пътни превозни средства

В изпълнение на решение на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и писмо с указания от Областен управител, Община Ловеч информира, че са изградени  временни съоръжения за дезинфекциране на пътни…

ВЪВЕДЕН Е РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В СЕЛО ПРЕЛОМ

Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника в село Прелом, Община Ловеч, „ВиК“ АД Ловеч, е предложило на кмета да се въведе режим на водоползване в село Прелом. Водоподаването…