Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

Относно: обявени 28 (Двадесет и осем) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища  в страната или в чужбина.

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

На 20 февруари 2024 г. (вторник), от 17:00 до 17:30 часа, в сградата на Община Ловеч, зала  Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно…

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 10:30 до 11:00 часа в сградата на Община Ловеч, зала на Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Нови…

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Намаляване на замърсяването на въздуха в Община Ловеч чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 10:00 до 10:30 часа в сградата на Община Ловеч, зала на Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Намаляване на замърсяването…

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р.Осъм и нейните притоци“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 11:00 до 11:30 часа, в сградата на Община Ловеч, зала Общински съвет – Ловеч ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Заедно за интегрирано…

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

Относно: обявени 174 /сто седемдесет и четири/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от Въздушните сили, София,…