Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЛЕКАРАСКИ КАБИНЕТ В АБЛАНИЦА

Със заповед №З-1950/24.11.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 13.12.2023 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Липака“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.517.303, местност „Липака“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака“, землището на гр. Ловеч.

Заповед № РД 11-2661 / 10.11.2023 на Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч

Относно: Забранявам организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, вкл. екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и…

НА 22 И 23 НОЕМВРИ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК

Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за кметове и общински съветници на 29.10 и на 5.11.2023 година, ще се изплащат, както следва: На 22 и 23 ноември 2023 година от 08:30…

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за частично изменение на ОУП за поземлен имот в местност „Беклемето“, землището на село Славяни, община. Ловеч

Относно: проект за частично изменение на ОУП за поземлен имот с идентификатор 67060.1.1, местност „Беклемето“, землището на село Славяни.

Обява до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.517.303 по плана на новообразуваните имоти в местност "Липака", гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.

Обява до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.533.78 по плана на новообразуваните имоти в местност "Калето", гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: поземлен имот (ПИ) 43952.537.97, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

ОИК - Ловеч ще проведе обучението на членовете на секционни избирателни комисии /СИК и ПСИК/ в сградата на Община Ловеч, ет. 2, стая 208

На 26 октомври 2023 г. (четвъртък) е предвидено обучение с начален час 12:30 ч. На 27 октомври 2023 г. (петък) е предвидено обучение с начален час 12:30 ч.