Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение…

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ   Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване…

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга: “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга: “Център за настаняване от семеен тип” за пълнолетни лица с деменция „Свети Иван Рилски“.