Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ за настаняване в общински социални жилища

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ на желаещи да бъдат картотекирани за настаняване в общински социални жилища   Общинското социално жилище е изградено по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване…

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПП по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 броя поземлени имоти.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Александрово, община Ловеч

Относно: Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Александрово, община Ловеч.

Съобщение до Светослав Д. Димитров, гр. Пловдив, Камелия Хр. Колева, гр. Ловеч и до Иван Кр. Иванов, гр. Ловеч

До: Светослав Д. Димитров гр. Пловдив Камелия Хр. Колева гр. Ловеч Иван Кр. Иванов гр. Ловеч На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1454/23.09.2020г. на Кмета на Община Ловеч,…

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ за ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ И „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ   след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“…

СЪОБЩЕНИЕ за прилагане на основни правила през зимния (отоплителeн) сезон в Община Ловеч за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със зимния (отоплителeн) сезон Община Ловеч призовава жителите на всички населени места в общината за спазване и прилагане на основни правила, които ще доведат до намаляване на емисиите на замърсители…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ И „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“…