Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, т. III от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и т. 11 и т.12 от Заповед № РД-01-186/27.10.2020 г. на Директора на РЗИ -Ловеч НАРЕЖДАМ: 1. Считано…

СЪОБЩЕНИЕ на ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ   СЪОБЩЕНИЕ   Общинската преброителна комисия съобщава, че с решение на ръководството на НСИ срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16.11.2020 година.…

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП по плана на зона „Декисана“, град Ловеч

Относно: издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП по улица „Отец Паисий“ по плана на зона „Декисана“, град Ловеч.