Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Съобщение за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности             Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните…