Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Покана за обществено обсъждане на предложение за удостояване на д-р Румяна Нановска със званието „Почетен гражданин на Ловеч"

 

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 
 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложение за удостояване на д-р Румяна Петрова Нановска - Изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р. Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч със званието „Почетен гражданин на Ловеч"

 

На основание чл. 49, ал. 1 от Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, отправям покана за участие в обществено обсъждане на предложение на Кмета на Община Ловеч за удостояване на д-р Румяна Петрова Нановска - лекар със званието „Почетен гражданин на Ловеч".

Общественото обсъждане ще се проведе на 14 април 2021 г. (сряда) от 16:30 часа в Барокова къща.

Към настоящата покана са приложени:

  1. Мотивирано предложение за удостояване на д-р Румяна Петрова Нановска - лекар със званието „Почетен гражданин на Ловеч";
  2. Биография на д-р Румяна Петрова Нановска.

Поканата с приложенията са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

С уважение,

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч