Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК „ЦВЕТНИЦА 2022“

 

 

 

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.

Община Ловеч организира Цветница - 2022 г. с богата фолклорна програма.

Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии.

В рамките на празника се организира и продажба на цветя.

На пл. „Тодор Кирков" в кв. „Вароша", булевард „България", двора на Бившата казарма са отредени места за продажба на произведения на художествените занаяти от майстори занаятчии и търговци, занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, маси за търговия, шатри за цветя, маси за търговия със захарни изделия и шатри и маси за консумация.

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ЦВЕТНИЦА 2022 15-17.04.2022 г.

 

 

I. Разполагане на обекти на пл. „Тодор Кирков", кв. „Вароша" (изложение с демонстрации на художествени занаяти и приложни изкуства

Община Ловеч отправя покана към майсторите, които ще участват с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник „Цветница - 2022", като поканите важат за пл. „Тодор Кирков в кв. „Вароша".

 1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението (с размери 3X3 метра). Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ. шатри за майстори-занаятчии, които участват в изложението с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.
 2. Потвърждаване на поканата за участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:
 • Заявяването за участие на майсторите ще се подава в Община Ловеч от 21.03.2022 г. , заплаща се такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. В заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.
 • Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.
 • Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва в присъствие на служител на общинска администрация и представител на „ЧЕЗ Разпределение

България" АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

 • Настаняването на пл. „Тодор Кирков" ще се извършва на 15.04.2022 г. /петък/ от 07:00 ч. до 14:00 ч.
 • Прибирането на шатрите и напускането на пл. Тодор Кирков" ще се извършва на 17.04.2022 г. /неделя/ след 18:00 ч.
 • Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в шатра с размери 3x3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.
 • В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.
 • Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.
 • Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

 

II. Разполагане на обекти в двора на Бившата казарма

1. Участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма - 10 шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 150 кв. м.

1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане: Участие се извършва чрез покана от Община Ловеч.

 • За участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .
 • Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.
 • Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

1.2. Условия към участниците с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма

 • Настаняването в двора на бившата Казарма ще се извършва на 14.04.2022 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.
 • Прибирането на шатрите и напускането на бившата Казарма ще се извършва на 18.04.2022 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.
 • Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ.
 • По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.
 • Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

III. Разполагане на обекти на бул. „България"

На бул. „България" са предвидени следните позиции за разполагане на преместваеми обекти съгласно приложена схема:

 • 132 бр. шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3X3 метра.
 • 16 бр. маси за търговия със захарни изделия с размери 3X3 метра.
 • 10 бр. шатри за цветя с размери 3X3 метра.

1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

1.1 Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 21.03.2021 г. , по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.

- при заявяване за участие, майсторите занаятчии прилагат копие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.

1.2. За участие в празника Цветница 2022 в гр. Ловеч се заплащат следните такси:

 • Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, търговци на захарни изделия и търговци които предлагат цветя, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .
 • Майстори занаятчии и търговци, които са заплатили участие в Есенния панаир Ловеч 2021 и не са си възстановили средствата за участие си запазват резервацията.
 1. Условия към участниците в изложението, разположени на булевард „България":

2.1. Настаняването на булевард „България" се извършва на 15.04.2022 г. /петък/ от 7:00 ч.

2.2. Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 17.04.2022 г. /неделя/ след 18:00 ч.

2.3. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

2.4. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.

2.5. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.

2.6. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

2.7. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

2.8. Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

2.9. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.