Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ЕКИП“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ

ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ЕКИП“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

Име, презиме, фамилия

1.

Градимир Илиев Пенков

2.

Цветослава Йовкова Атанасова

 

Посочените кандидати да се явят на интервю на 24.10.2016 г. от 10.00 часа в стая 210,

 ет.2, Община Ловеч

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ

ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

Име, презиме, фамилия

1.

Цветослава Йовкова Атанасова

2.

Стоян Николаев Стоянов

 

Посочените кандидати да се явят на интервю на 24.10.2016 г. от 11.00 часа в стая 210,

 ет.2, Община Ловеч

 

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ВТОРИ ЕТАП СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1.

Цвета Маринова Христова

Кандидатът не притежава необходимия професионален опит

2.

Маргарита Светозарова Иванова

 

Кандидатът не притежава необходимия професионален опит

 

 

 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Директор на Дирекция ОЗКТ