Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „НАЧАЛНИК ЕКИП“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „НАЧАЛНИК ЕКИП“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

За длъжността „Началник екип“ ОЕПГ Област Ловеч

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1.

Цветослава Йовкова Атанасова

335 т.

 

 

НЕ СЕ КЛАСИРАТ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме, фамилия

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1.

Градимир Илев Пенков

неявил се

 

 

За длъжността „Социален работник“ ОЕПГ – Община Ловеч

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1.

Цветослава Йовкова Атанасова

342 т.

 

За длъжността „Социален работник“ ОЕПГ – Община Тетевен

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1.

Стоян Николаев Стоянов

349 т.

 

 

 

 

 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Директор на Дирекция ОЗКТ