Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Уведомление за консултиране, чрез предоставяне на писмени становища на Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за консултиране, чрез предоставяне на писмени становища

на Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

 

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, на 08.11.2021 г., на интернет страницата на Община Ловеч, в раздел „Документи“, „Проекти за нормативни документи“, е публикуван Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Проектът е придружен с мотиви и предварителна частична оценка на въздействието.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 09.12.2021 г. до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 1 и на електронен адрес: kmet@lovech.bg.

За допълнителни въпроси и информация - 068 688 301, директор дирекция "Местни приходи".

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч