Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч 2016-2020 г.

Настоящата "Програма за опазване на околната среда на Община Ловеч" е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в съответствие с Указанията на Министерството на околната среда и водите от месец ноември 1999 г., относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда, както и съгласно целите на Националната стратегия за околна среда.