Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-104 / 20.01.2021 г.

Относно: Определям Технически екип на Община Ловеч за осъществяване на организационно-техническата подготовка на Изборите за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.