Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021 - 2027 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Относно: Включване в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) на Общежитие "Младост" в гр. Ловеч, ж.к. "Здравец", бл. 210.