Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на община Ловеч ,

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета

Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Вашите предложения може да изпратите на електронна поща kmet@lovech.bg или да регистрирате в Център за услуги и информация на гражданите, находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 20.08.2020 година.

Благодарим Ви!

 

Забележка: понастоящем срокът за попълване на анкетата е приключил!