Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

План за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021 - 2027 г.

Община Ловеч провежда теренно проучване за подготовка на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

От 25 до 28 август 2020 г. служители на Община Ловеч ще извършат теренно проучване на територията на града във връзка с подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година. Участието на гражданите…

Проведе се първото заседание на работната група на Община Ловеч за подготовка на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Със Заповед № З-1202/29.07.2020 г. кметът на Община Ловеч сформира работна група, която да администрира подготовката и одобрението на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г. в състав: Даниела Цанова - секретар…

Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на община Ловеч ,   В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода…

Община Ловеч стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Ловеч (ПИРО) за периода 2021-2027 година. Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото…