Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Берат, Албания

Берат е град-музей в южна Албания, административен център на област Берат и окръг Берат. Разположен е на десния бряг на албанската река Осъм (Osum), както се казва и реката в Ловеч, в близост до планината Томор.

Според преброяване, направено през 2011 г., населението на града е 32 606 души,  а в областта живеят  60 031 души, част от които са християни с български корени. Берат е обявен за град-музей и е включен от 8 юли 2008 година в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Данни за съществуването на Берат има  от 4 в. пр. н. е., като градът е известен с  античното име Антипатрея. Берат е бил неразделна част от Първото и Второто българско царство, както и на подчинението на Охридската българска архиепископия. В обявения за част от световното културно наследство град, са запазени много православни църкви и манастири, както и гробовете на паметни за българската история имена. Сред тях са Свети Йоан Владимир и Кирило - Методиевите ученици Свети Горазд и Свети Ангеларий.
Градът запазва българското си име Белград до XVII в., над съвременния град Берат се издигат останките на средновековна българска крепост – Калая.

Ловеч и Берат са побратимени от 5 май 2009г. Тогава се подписва споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, търговията, културата, а също така и за управлението на отпадъците. Така подпомагането на развитието и засилването на контактите между двата града е официално легитимирано.

Официален сайт: http://bashkiaberat.gov.al/