Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Лотошино, Русия

Лотошино е селище от градски тип в Руската федерация, административен център на Лотошинския муниципален район от Московска област. Намира се на 160 км. от Москва.

Лотошинският муниципален район е образуван през 1929 г. и е разположен в северозападната част на Московска област. През района преминава р. Лоб.

Населението на района  е 18 400 жители, като една малка част от тях са с български корени. Административният център  Лотошино е с население 5 200 жители. През летния период населението се увеличава с почиващи.

За пръв път Лотошино се споменава в Никоновската летопис от 1478 г. През XVI в. е голямо търговско село. Тук хората изработват собствени изделия, а търгуващите с тях са наречени лотошници. През 1812 г. селото се владее от княз Иван Мешчарски, който създава млекопреработвателен завод.

По време на Втората световна война на територията на района се водят ожесточени боеве, част от битката за Москва. В резултат Лотошино е напълно унищожено, а съставните села силно пострадват. През декември 1941 г. части на Червената армия си връщат контрола върху района. За тези битки разказват 62 паметника, посветени на защитниците на Москва.

Лотошино получава статут на селище от градски тип през 1951 г.

Основни отрасли на стопанството са земеделието, животновъдството и преработването на местните суровини. По-важните производствени фирми са свързани с млекопреработка, сушене на плодове, биотехнологии, дестилация на спирт и водка, мебели, преработка на торф и др.

В Лотошинския район има централизирана библиотека с 19 филиала, дом на културата, 3 краеведски музея, детска школа за изкуство, картинна галерия, парк за отдих и култура, стадион и съвременна спортна зала.

В системата за образование са включени 12 дневни и 2 вечерни училища, 10 детски градини и център за социална адаптация.

На 31 юли  2001година между Ловеч и Лотошино е подписано предварително споразумение, изразяващо волята за сътрудничество между двата града. На 21 юни 2002 година то е сключено официално и двата града стават побратими.

На 8 юли 2009 година е подписано споразумение за обмен в образованието, културата и здравеопазването.

Официален сайт: http://lotoshino.org/