Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сиктивкар, Русия

Сиктивкар (Сыктывкар) е град в европейската част на Русия, столица на република Коми. Населението на града през 2016 г. е 243 536 души.

Сиктивкар е разположен на левия бряг на река Сисола, откъдето произлиза старото име на града – Уст-Сисолск. Намира се на 1515 км североизточно от Москва. Близо е до мястото, където Сисола се влива в р. Вичегда. Реките са плавателни и са важен път за транспорт на горски продукти от Сиктивар.

Мястото, където днес е разположен градът, вероятно е било заселено през 16 век. През 1780 г. селището придобива градски статут. До 1930 г. носи името Уст-Сисолск. Развити са дърводобивът и дърворезбарството. Днес в Сиктивкар са разположени всички държавни учреждения на изпълнителната и законодателната власт на Република Коми, както и Върховният съд на Република Коми.

Сиктивкар е обществен, делови и културен център на Република Коми, явява се и промишлен център на Северна Русия. Има около 40 крупни промишлени предприятия и 10 ВУЗ-а. Развива партньорски отношения с градове от Унгария, Испания, САЩ и Китай.

Връзките между Ловеч и Сиктивкар датират от края на 1960-те години на миналия век.

Първият договор за сътрудничество между България и Коми АССР е подписан в 1968 г., когато българските работници отиват да работят там в дърводобива.

В рамките на договора и отношенията между Ловеч и Сиктивкар по времето на социализма постоянно се разменят делегации, правят се изложби, гостуват артисти и танцьори. Договор за дружба и сътрудничество между Ловеч и Сиктивкар е сключен през 1980 г.

А на 11 юни 2014 г. е подписан  протокол за намерения за по-нататъшното развитие на партньорските отношения между двата побратими града. Сътрудничеството е в областите икономика и търговия, наука и техника, култура, образование и здравеопазване, спорт и туризъм.

Официален сайт: http://сыктывкар.рф/