Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Поздравителен адрес от г-н Даниел Панов, Председател на УС на НСОРБ и Кмет на Община Велико Търново и г-жа Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на НСОРБ, по случай 12 октомври - Ден на българската община и местното самоуправление