Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Управител“ на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „ВЯРА“ – 1 работно място, с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. Младост № 44

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 08:30-12:00 часа и 13:00 - 16:30 часа в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, стая № 211 и 212, в срок до 16:30 часа на 23.06.2023 година.

Община Ловеч обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

Относно: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Относно: Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла – 2 работни места

1. Детска ясла № 3 „Мечо Пух“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна  Княгиня“ № 2; 2. Детска ясла № 5 „Патиланци“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ № 11.