Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността медицинска сестра в ЦГЛПР по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.…

Община Ловеч обявява подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч

Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

Вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.…

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Инспектор „Контрол, екология, чистота, обществен ред“ в дейност „Чистота“, звено „Контрол, екология, чистота, обществен ред“

Относно: вакантна длъжност Инспектор „Контрол, екология, чистота, обществен ред“ в дейност „Чистота“, звено „Контрол, екология, чистота, обществен ред“ при Община Ловеч.