Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

Относно: вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ След проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

Относно: Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ след проведен първи етап /по документи/ за подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ по ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА…