Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект ПУДООС

В Лисец откриха новопостроена зона за отдих по проект на ПУДООС

В Лисец, община Ловеч, на 25 ноември беше открита новопостроената зона за отдих в центъра на селото. Тя беше  изградена по проект на ПУДООС и е на стойност 9894 лева и носи името „Хора от всички възрасти с любов към природата“.

На събитието присъстваха кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова и главният архитект на общината арх. Минчо Петков. Лентата прерязаха кметът на  Ловеч Корнелия Маринова и местният кмет Борислав Иванов. Молитва и водосвет отслужи отец Кънчо Кабадийски.....


В Радювене откриха две чешми, изградени по проект на ПУДООС

В село Радювене, община Ловеч, на 23 ноември бяха открити две чешми, изградени по проект на ПУДООС. Това стана в присъствието на кмета на Община Ловеч  Корнелия Маринова, секретаря на Община Ловеч Даниела Цанова, главния архитект на общината арх. Минчо Петков и Десислава Йорданова, главен експерт "Подготовка на проектни предложения". Чешмите са с обособени зони за отдих и озеленяване, съобщи кметът на селото Игнат Игнев. Проектът е на стойност 10 000 лева.....


Община Ловеч изгражда нова детска площадка в парка „Стратеш"

Община Ловеч ще изгради нова детска площадка в парка „Стратеш". Това става ясно от договор за безвъзмездна помощ  с ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) на стойност  9990 лева с ДДС. Проектът се нарича „Аз обичам парк „Стратеш", гр. Ловеч - етап II" и предвижда:.....


Кметът на Ловеч провери какво е свършено в Радювене и Лисец

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на 21 август се запозна на място как се решават проблемите на селата Радювене и Лисец. Засушаването е сред основните фактори това лято, затова се обръща внимание на местните алтернативни водоизточници и тяхната поддръжка със собствени сили. И в двете села засега няма недостиг на вода...


Преобразяват парка в село Лисец, община Ловеч, с проект по ПУДООС

Преобразяват парка в село Лисец, община Ловеч, с проект по ПУДООС, наречен „Хората от всички възрасти с любов към природата“.

Сегашното състояние на зелените площи не отговарят на изискванията за социално общуване между жителите на селото.  Паркът се намира в центъра на селото в непосредствена близост до кметството и читалище „Светлина“ и е с площ от 1375кв. м....


Три проекта на Община Ловеч по ПУДООС са одобрени

Три проектни заявления на Община Ловеч са одобрени за финансиране в кампания „За Чиста околна среда – 2020 г., съобщи кметът Корнелия Маринова.  Тя цитира публикувания протокол за резултатите от Националната кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!» Комисията е разгледала 901 проекта на общините и е утвърдила 232 от тях....


На празника на Дренов бе открита нова площадка за отдих и спорт

На традиционния празник на село Дренов, община Ловеч, бе открита и осветена нова площадка по проект „Красив парк и зона за отдих и спорт“. По този повод в селото на 21 септември бе председателят на Общински съвет в Ловеч Петър Цолов и общински съветници, които поздравиха кмета Светлана Недялкова.....


Три малки проекта по ПУДООС се реализират в Община Ловеч

Три малки проекта на МОСВ по Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) се реализират в Община Ловеч.

ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Гозница“ спечели финансиране  с проект на тема: „Зелена класна стая на открито“, като той е в  рамките на Национална кампания “Чиста околна среда 2019“ ....


Реализиран е проект „Еко кът с билки и площадка за отдих и спорт" в ДГ „Мария Сиркова" в Ловеч

През февруари 2018г. ДГ „Мария Сиркова" в Ловеч кандидатства с проект „Еко кът с билки и площадка за отдих и спорт" за участие в Национална кампания „За чиста околна среда - 2018" по обявен конкурс от Министерство на околната среда и водите и ПУДООС на тема „Обичам природата - и аз участвам"......


ППМГ – Ловеч, открива своята Класна стая на открито

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, ще открие своята Класна стая на открито. Това съобщи днес на пресконференция кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Проектът е по Национална кампания “За чиста околна среда – 2018“ на МОСВ и ПУДООС, конкурс „Обичам природата – и аз участвам“. ...


Детска градина „1-ви юни“ – Ловеч работи по проект по ПУДООС

Детска градина  „1-ви юни“ – Ловеч кандидатства и бе одобрена в обявения конкурс на  МОСВ и ПУДООС на тема: “Обичам природата и аз участвам“, „Дворът на детската градина – място за екологично възпитание“.

Вторият подобен проект е спечелен в село Умаревци, община Ловеч.

Проектът в Ловеч стартира през месец май 2017г. и трябва да приключи на 31.10.2017г.....


Започна ремонтът на кът за отдих в село Умаревци със средства от ПУДООС

Започна ремонтът на кът за отдих в село Умаревци, община Ловеч, като това става с безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС).....


 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч