Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правила за дейността на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч

Правила за дейността на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч.