Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Правила за дейността на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч

Правила за дейността на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч.