Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Наредба за изменение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с Решение № 229 от 25.08.2016 г. на Общински съвет – Ловеч.