Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проект на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистота, обществено имущество и природата на Ловешка община