Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистота, обществено имущество и природата на Ловешка община