Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч