Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч