Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изр. второ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 27.02.2018г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища се приемат в срок до 13.03.2018г., 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска" № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч