Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изр. второ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 26.03.2018 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища се приемат в срок до 10.04.2018 г., 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска" № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч