Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламна дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на Община Ловеч